Informacja o firmie:

Sklep internetowy www.republikalyzeczek.pl jest własnością: Hanna Malinouskaya-Tsymbal. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki w roku 20/04/2018.
NIP – 8992896445.
Regon: 388562007
Adres – Wrocław 50-566, ul Śliczna 32.
E-mail – republika.lyzeczek@gmail.com.
Telefon: +48 578 687 273.

Regulamin sklepu.

Postanowenia ogólne.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy republikalyzeczek.pl.
 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Tsymbal Ivan z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Slicznej 32, 50-566 Wrocław, NIP 8992844000; REGON 380020672.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób.

Zamówenia

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
 7. w przypadku składanych w Sklepie zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia.
 8. w przypadku zamówień płatnych przelewem – w momencie zaksięgowania wpłaty.
 9. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko jeśli towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia).
 11. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19.
 12. 1.Zamówienie dzieje się od 1 do 3 dni. Wysyłka odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
 13. 2.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania informacji i prawidłowo wykonanym przelewie – do 7 dni o ile nie jest zaznaczone inaczej przy produkcie lub nie zostało ustalone indywidualnie.
 14. 3.Produkty są rezerwowane do zamówień przez okres 7 dni. Jeżeli do tego czasu płatność nie zostanie uznana na koncie firmy są one odblokowywane na poczet innych zamówień.
 15. 4.Przelewy przychodzące sprawdzane są jeden raz w ciągu dnia, między godziną 11 a 12.30. Wszelkie uznania na koncie firmy po godzinie 12.30 odbierane są następnego dnia z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów.
 16. 5.Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 17. 6.Jeśli złożone zamówienie obejmuje produkty o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia.
 18. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę „Republika łyżeczek” w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 19. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności towaru, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 20. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 21. Paragony do zamówień opłaconych przy odbiorze wysyłane są na życzenie klienta po zaksięgowaniu środków z pobrania na naszym koncie. Jeżeli klient nie wyraził takiej woli paragon jest przetrzymywany w archiwum firmy przez okres 5 lat.
 22. Na życzenie Klienta Sklep wystawia Rachunek – w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole formularza zamówienia.

Cena i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Zamówienia nie opłacone w terminie 14 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia będą anulowane. W przypadku uiszczenia opłaty po tym terminie należy poinformować o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient. Zostaną one doliczone do ogólnej kwoty paragonu lub faktury. Na koszty dostawy ma wpływ ilość i waga towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty i sposób dostawy wybiera Klient i może je zmieniać dowolnie do momentu potwierdzenia zamówienia. Koszty dostawy widoczne są podczas składania zamówienia jeszcze przed jego potwierdzeniem w formularzu zamówienia. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub DHL.
 5. Informacja o aktualnych kosztach dostawy znajduje się w zakładce Warunki dostawy.
 6. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedającego.
 8. Płatność internetowa za pomocą systemu płatności Imoje.
 9. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu siedmiu dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy.
 10. Akceptowane metody płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Dostawa

 1. Poczta Polska. Paczka ekonomiczna. 13 zł.
 2. Poczta Polska. Paczka pryotetowa. 14 zł.
 3. DPD. 14 zł.
 4. Inpost. 13 zł.
 5. Darmowa wysyłka przy zakupie powyżej 299 zł. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, DPD, Inpost.

6. Czas dostawy wynosi 7 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.
Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

Prawo odstąpenia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub pocztą elektroniczną.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy Sprzedawcy przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Koszty dostarczenia towaru podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacja oraz alternatywne metody rozpatrzywania sporów.

 1. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego towary wskazano inaczej.
  W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

Zakres przetwarzanych danych.


Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
Hanna Malinouskaya-Tsymbal; Wrocław 50-566 ul. Ślicnza 32; +48 578 687 273

Cel i czas przetwarzania danych.

Cel „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych (w tym  newslettera).”
Czas Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.

Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do
bycia zapomnianym)

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie
elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora danych.

W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich
z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia checkbox’ów

Klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w formie
zaznaczenia opcji o treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub podanie
powodu ograniczenia tego prawa

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014
r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od
umowy.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

Rękojma za wady fizyczne i prawne produktu

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
 3. Reklamacji towaru Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej towaru.
  Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady towaru, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 4. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 5. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady towaru albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany towar udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego towaru.
 6. Nasza firma sprzedaje sztućce z grawerem. Po grawerowaniu sztućce zmieniają swoją formę, i nie mogą być zwrócone do pierwotnego rodzaju.
 7. Grawerowanie dzieje się indywidualistyczne dla każdego klienta. Na sztućcach są dopuszczalne drobne draśnięcia, wgniecenia metalu (ledwie zauważalne przy przeglądzie), związane z technicznymi właściwościami wyroby sztućców i umocnienia dla grawerowania.

Informacja o gwarancji

Gwarancja bezterminowa. Jesli grawer się zetrze – zamienimy na nowy produkt. Dostawa za koszt klienta.
Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
a. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
c. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

Reklamacja usług sklepu w pozostałym zakresie.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
  – dane tożsamości Użytkownika;
  – temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  – okoliczności uzasadniające reklamację;
  – podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:
  – reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  – reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  – reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  – zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

Postanowenia wspólne.

 1. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  pisemnie na adres reklamującego,
 4. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej, drogą telefoniczną.
 5. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  – Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  – Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  – Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowenia końcowe

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 5. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 7. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie tych zmian.
 8. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 10. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia:11-10-2019